Guia TE


Museu Comarcal del Montsià

El Museu del Montsià es troba situat al Parc Municipal d'Amposta en l'edifici de les antigues escoles Miquel Granell, réplique montres obra modernista de l'arquitecte Ramon Salas.
D'una forma didàctica i entenedora el Museu ens explica tres aspectes de la comarca del Montsià, singulars en el conjunt de Catalunya, i que són imprescindibles per a conèixer-la:

LA NATURA
Ens presenta un comprendi de la vegetació i la fauna de la comarca en el seu entorn ecològic, des de l'abrupte massís dels Ports que manté un notable poblament natural (fagedes, pinedes de rojal, cabres salvatges, voltors,...) al delta de l'Ebre, Rolex répliques una de les zones humides més importants de la Mediterrània (canyissars, sosars, ànecs, flamencs,...) sense oblidar la Plana, on el cultiu tradicional de l'olivera acull una fauna característica (Tords, perdius, conills ...)

L'ARRÒS
El reeiximent modern del delta de l'Ebre s'inicia amb la construcció dels canals de reg (el de la dreta de l'Ebre, l'any 1860 i el de l'Esquerra, l'any 1912) i ha estat centrat en el conreu de l'arrós. Aquesta sala està dedicada a les eines i als treballs propis del cultiu de l'arròs, i reflecteix la seva evolució al llarg dels ultims cent anys. Aplega també la reconstrucció d'una barraca, antic habitatge permanet dels pagesos del Delta durant la seva colonització agricola.

L'ARQUEOLOGIA
Dues sales on s'exposa la riquesa arqueològica que es deriva del poblament del Montsià durant la Prehistòria i l'Antiguitat, i es mostra l'evolució dels diferents aspectes culturals ( l'art, l'hàbitat, la tecnologia, la economía,...) junt amb els sistemes d'enterrament (rituals d'inhumació o incineració, aixovars funeraris,...) al llarg dels períodes neolitic (sepulcres de Masadenvergenc, barranc de Fabra,...), calcolític (cova de Calvarí), ibèric (Necròpolis de l'Oriola, Mianes,...) i romà (necròpolis de la Carroca).

Direcció: Museu del Montsià Gran Capità,34, 43870
Població: Amposta
Categoria: Museus
Dades de contacte:
Telèfon: 977702954
Web: www.museumontsia.org


Galeria d'imatges