Guia TE


La casa de Fusta

Aquesta construcció emblemàtica al Delta, actualment és una instal·lació del Parc Natural que acull un centre d'informació i un museu ornitològic on es mostra una col·lecció molt completa de les espècies més representatives de la fauna deltaica. Però originàriament la seva funcionalitat no va ser la mateixa. Per tal de conèixer quin ha estat el procés històric que ha donat lloc al significat actual de la Casa hem de remetre'ns a l'any 1926, data en que tres senyors benestants de Barcelona atrets per la gran quantitat d'ocells aquàtics que albergava la llacuna de l'Encanyissada, van decidir de fundar una societat de caça que va conseguir una concessió de deu anys, per efectuar les seves tirades en aquesta llacuna. La provisionalitat d'aquest contracte i la necessitat de tenir un habitatge per tal d'instal.lar-s'hi durant la seva estada al Delta, va determinar la construcció d'aquest refugi desmuntable on el material emprat fou la fusta que va ser portada expressament del Canadà, fet que va originar el seu elevat cost (350.000 ptes.).
Aquesta concessió es va perllongar fins l'any 1 966. Cal destacar el fet que durant la guerra civil la Casa va ser ocupada per habitants de la zona que l'empraren com a refugi, motiu pel qual va ser garantida la seva conservació.
Al 1966 fou la data en qui el "Ministeri de Agricultura" (Patrimoni Forestal del Estado) va assumir la protecció de les llacunes i va començar a negociar amb la societat el patrimoni de la Casa. Fou l'any 1 97 8 que passa a disposició de l'Estat i s'acaba, definitivament, la cessió de caga. Llavors, les llacunes de l'Encanyissada i laTancada van ser denominades "Coto Nacional de Caça del Delta del Ebro".
Posteriorment amb el traspàs de competències a la Generalitat, l'any 1 980 les atribucions es traslladaren al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb l'ampliació a la marge dreta del decret de Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'any 1 986, la Casa de Fusta passa a ser gestionada per aquest organisme que ha convertit el que únicament era un refugi, en un lloc obert, ideat amb el propòsit de facilitar un millor i més profund coneixement d'aquest espai naturaI.
Best Replica Watches
Replica Watches

Població: Poblenou del Delta
Categoria: Espais naturals


Galeria d'imatges