Guia TE


FiSS La Rąpita

FISS es un centre especialitzat en serveis socials i socisanitaris, Es caracteritza per el seu esperit d'innovació, alta calitat i el seu dinamisme. Es va funda a Tarragona en 1997 amb una clara vocació de servei a la comunitat .

El nostre objectiu es presta serveis de calitat a totes les persones
que tenen relació amb els serveis personals i assistencials. Els nostres serveis estan pensats per satisfer les necessitats dels diferents col·lectius propis de l' atenció socisanitaria, a les seves families i especialment als professionals replica burberry handbags

En aquest sentit de serveis de formació es forma i s'especialitza als professionales d'avui i del futur, per a desenvolupar amb exitla seva activitat professional a entorns cambiants, dotan-los d' una amplia , des d' un punt de vista interdisciplinar, i fonamentant la conciencia de la seva responsabilitat social.

Direcció: C. Alba, 1, 43001
Població: Sant Carles de la Rapita
Categoria: Assessoria de formació i gestió de personal
Dades de contacte:
Telčfon: 977743399
Web: www.fiss.es